Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa. Charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznawania budowli zabytkowej.
LB/0085/Std/2017

Prace przedprojektowe w obiekcie zabytkowym z udziałem architekta w ramach rozpoznania wartości zabytkowych obiektów. Efekty wpływu korozji biologicznej na ustrój budowlany. Zakres ekspertyzy mykologicznej. Wymagania stawiane opracowaniom inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu zabytkowego do celów projektowych.

2017-10-24

12:45 - 13:00

Rejestracja uczestników szkolenia.

13:01 - 13:05

Powitanie uczestników szkolenia i zaproszonych gości.

13:06 - 13:55

Rola mykologii budowlanej w rozpoznaniu stanu zachowania zabytku

13:56 - 14:20

Propozycja standardu ekspertyzy mykologicznej

14:26 - 15:00

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana - uwagi do propozycji standardu

15:01 - 15:30

Dyskusja, zakończenie szkolenia, lunch.

Prowadzący
Miejsce
Siedziba LBOIARP
ul. Grodzka 3
20-112 Lublin
Forma
Stacjonarne