Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Kształtowanie przestrzeni bez barier. Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy architekta.
SL/0087/Std/2017

Projektowanie uniwersalne – objaśnienie koncepcji, założenia i zasady. Etapowanie w projektowaniu uniwersalnym i zróżnicowane scenariusze projektowe. Projektowanie uniwersalne, a koncepcje stosowane w projektowaniu architektonicznym.
Standardy dostępności na tle przepisów prawnych - otoczenie, budynek, wnętrze.
Projektowanie uniwersalne dla osób starszych i niepełnosprawnych. Osoba starsza / osoba niepełnosprawna i jej ograniczenia. Zasady kształtowania środowiska wspierającego dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Dobre praktyki.


2017-10-25

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:30

Wykład

Projektowanie uniwersalne – objaśnienie koncepcji, założenia i zasady.
Etapowanie w projektowaniu uniwersalnym i zróżnicowane scenariusze projektowe.
Projektowanie uniwersalne, a koncepcje stosowane w projektowaniu architektonicznym.
Standardy dostępności na tle przepisów prawnych - otoczenie, budynek, wnętrze.
 

16:30 - 16:45

Przerwa kawowa

16:45 - 18:00

Wykład (kontynuacja)

Projektowanie uniwersalne dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Osoba starsza / osoba niepełnosprawna i jej ograniczenia.
Zasady kształtowania środowiska wspierającego dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Dobre praktyki

Podsumowanie i dyskusja
 
Prowadzący
Miejsce
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Ks. M. Strzody 10 (sala X15)
44-100 Gliwice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl