Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wymagania sanitarno-higieniczne i bhp w procesie inwestycyjnym
MP/0088/Std/2017

Podstawy prawne stosowania wymagań sanitarnohigienicznych i BHP. Omówienie procedury uzyskiwania odstępstw od przepisów. Stosowanie dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej jako spełnienie wymagań funkcjonalnych i prawnych. Przykłady projektowe – praktyka rozwiązań projektowych a rzeczywistość.

2017-10-30

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 17:30

Podstawy prawne dla zastosowania przepisów sanitarno-higienicznych i bhp

17:30 - 18:00

Odstępstwa od przepisów, formalność postępowania i jego skutki

18:00 - 18:30

Czynniki uciążliwe i szkodliwe oraz wynikające z tego wymagania

18:30 - 18:45

Krzyżowanie się dróg - podstawowe wymagania saniatarno-higieniczne na przykładzie projektowym

18:45 - 19:00

Wymagania sanitarno-higieniczne - różne podejście i interpretacje na przykładzie projektowym

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl