Projektowanie w obiektach zabytkowych - część 3
MP/0090/Std/2017

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie projektantom wiedzy praktycznej niezbędnej do podjęcia tematu projektowego dotyczącego obiektu zabytkowego .

2017-11-20

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 17:30

Działania przedprojektowe i przedrealizacyjne związane z zielenią zabytkową oraz z zielenią znajdującą się na terenie nieruchomości zabytkowej

17:30 - 19:00

Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego

19:00 - 20:00

Specyfika wykonywania prac archeologicznych w kontekście inwestycji budowlanych

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Cel
Zapoznanie z problematyką dotyczącą niezbędnych działań przedprojektowych i przedrealizacyjnych związanych z zielenią zabytkową oraz zielenią znajdującą się na terenie nieruchomości zabytkowej – jakie wartości zabytkowe wynikające z przeprowadzonych analiz powinny być uwzględniane w pracach projektowych odnoszących się do nieruchomości zabytkowej. Druga część wykładu dotyczyć będzie ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego, waloryzacji, zasad i form jego ochrony. Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego wymagana jest nie tylko ze względu na prawodawstwo polskie, ale obowiązek ten nakłada również ratyfikowana przez Polskę Europejska Konwencja Krajobrazowa. W ostatniej części poznamy specyfikę wykonywania prac archeologicznych w kontekście inwestycji budowlanych – m.in. obowiązujące w tym zakresie podstawy prawne i procedury administracyjne, zakres i sposoby rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego. Poznamy też szereg informacji ułatwiających uwzględnienie tej problematyki w harmonogramie inwestycji oraz korzyści i zagrożenia płynące z przedinwestycyjnego rozpoznania archeologicznego.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!