Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych - część 3
MP/0090/Std/2017

Projektowanie w obiektach zabytkowych

2017-11-20

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 17:30

Działania przedprojektowe i przedrealizacyjne związane z zielenią zabytkową oraz z zielenią znajdującą się na terenie nieruchomości zabytkowej

17:30 - 19:00

Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego

19:00 - 20:00

Specyfika wykonywania prac archeologicznych w kontekście inwestycji budowlanych

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków