Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych - część III
MP/0090/Std/2017

Działania przedprojektowe i przedrealizacyjne związanych z zielenią zabytkową oraz zielenią znajdującą się na terenie nieruchomości zabytkowej.
Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, waloryzacji, zasad i form jego ochrony.
Specyfika wykonywania prac archeologicznych w kontekście inwestycji budowlanych.
Przedinwestycyjne rozpoznanie archeologiczne.

2017-11-20

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 17:30

Działania przedprojektowe i przedrealizacyjne związane z zielenią zabytkową oraz z zielenią znajdującą się na terenie nieruchomości zabytkowej

17:30 - 19:00

Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego

19:00 - 20:00

Specyfika wykonywania prac archeologicznych w kontekście inwestycji budowlanych

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne