Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa. Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego. Zieleń zabytkowa i archeologia w praktyce.
WP/0092/Std/2017

Omówienie problematyki dotyczącej działań przedprojektowych związanych z zielenią zabytkową oraz zielenią znajdującą się na terenie nieruchomości zabytkowej.

Poznanie problematyki ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego, waloryzacji oraz zasad i form jego ochrony.

Omówienie specyfiki wykonywania prac archeologicznych oraz sposobów rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego.

2017-11-29

12:30 - 13:00

Rejestracja uczestników

13:00 - 14:30

Postępowanie w pracach przedprojektowych z zielenią usytuowaną w obrębie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Wykład ma na celu zapoznanie architektów z problematyką dotyczącą niezbędnych działań przedprojektowych i przedrealizacyjnych związanych z zielenią zabytkową oraz zielenią znajdującą się na terenie nieruchomości zabytkowej. Wartości zabytkowe wynikające z przeprowadzonych analiz powinny być uwzględniane w pracach projektowych odnoszących się do nieruchomości zabytkowej. 

14:30 - 14:45

Przerwa kawowa

14:45 - 16:15

Realizacja ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego w działaniach projektowych i planistycznych

Wykład ma na celu zapoznanie urbanistów i architektów z problematyką ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego, waloryzacją, zasadami i formami jego ochrony. Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego wymagana jest nie tylko ze względu na prawodawstwo polskie, ale obowiązek ten nakłada również ratyfikowana przez Polskę Europejska Konwencja Krajobrazowa.

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:00

Prezentacja firmy Aliplast

Przedstawienie rozwiązań technicznych oraz estetycznych.

17:00 - 18:00

Archeologia w praktyce architekta

Wykład ma na celu zapoznanie architektów ze specyfiką wykonywania prac archeologicznych w kontekście  inwestycji budowlanych, przedstawia m.in. obowiązujące w tym zakresie podstawy prawne i procedury  administracyjne, zakres i sposoby rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego oraz  szereg istotnych dla architekta wiadomości ułatwiających uwzględnienie tej problematyki w harmonogramie inwestycji. Wskazuje na korzyści i zagrożenia płynące z przedinwestycyjnego rozpoznania archeologicznego.

18:00 - 18:30

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

Współorganizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Warszawa, Kopernika 36/40
info@nid.pl

www.zabytek.pl

Sponsorzy