Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zmiana warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - część I
MP/0096/Std/2017

Nowe Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2017-11-27

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 19:00

Omówienie wchodzących w życie od 01.01.2018 r. zmian w rozporządzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Działy I - V)

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl