Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Kształtowanie przestrzeni bez barier. Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy architekta.
SL/0098/Std/2017

Mieszkalnictwo senioralne - architektura i urbanistyka w poszukiwaniu odpowiedzi na starzenie się społeczeństwa. Projektowanie uniwersalne – objaśnienie koncepcji, założenia i zasady.
Standardy dostępności na tle przepisów prawnych - otoczenie, budynek, wnętrze.
Projektowanie uniwersalne dla osób starszych i niepełnosprawnych. Osoba starsza, osoba niepełnosprawna i jej ograniczenia. Zasady kształtowania środowiska wspierającego dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dobre praktyki.

2017-11-22

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:00

Wykład: Mieszkalnictwo senioralne

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk
 
Mieszkalnictwo senioralne w obszarze istniejących warunków mieszkaniowych w skali powszechnej substancji budowlanej na obszarze Śląska.
Tło społeczne - presja czynnika demograficznego.
Charakterystyka obecnie zajmowanych przez seniorów mieszkań tzw. niezależnych.
Architektura i urbanistyka w poszukiwaniu odpowiedzi na starzenie się społeczeństwa.

16:00 - 16:15

Przerwa kawowa

16:15 - 18:00

Wykład: Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy architekta

Prowadzący: dr inż. arch. Iwona Benek
 
Projektowanie uniwersalne – objaśnienie koncepcji, założenia i zasady.
Standardy dostępności na tle przepisów prawnych - otoczenie, budynek, wnętrze.
Projektowanie uniwersalne dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Osoba starsza / osoba niepełnosprawna i jej ograniczenia.
Zasady kształtowania środowiska wspierającego dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Dobre praktyki.
 
Podsumowanie i dyskusja
 
Prowadzący
Miejsce
Instytut Architektury PWSZ w Raciborzu
Łąkowa 31
Racibórz
Forma
Stacjonarne