Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Gdzie są twoje pieniądze?
MA/0100/Std/2017

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, uczestnicy dzięki ćwiczeniom poznają metody usprawniające prowadzenie działalności projektowej.

2017-12-14

12:00 - 12:15

Rejestracja

12:15 - 12:30

Za co ludzie płacą? Dlaczego nie płacą?

Omówienie obiegowych opinii o pracy architekta
Wartość zawierania umow

12:30 - 14:00

Elementy umowy

Zakres projektu
Fazy projektu
Terminy
Wynagrodzenie
Załączniki
Zasady współpracy
Przykłady wad umó

14:00 - 14:15

Przerwa

14:15 - 15:15

Którędy uciekają nasze pieniądze?

Momenty krytyczne
Odzyskiwanie należnośc

15:15 - 15:30

Refleksja

15:30 - 16:15

Czym są pieniądze?

Powszechne przekonania na temat pieniędzy
Aktywa i pasywa
Budowanie rezerwy
Czym dla Ciebie są pieniądze?
Jak zarządzać pieniędzmi
Prowadzący
Miejsce
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP
A. Madalińskiego 20
02-513 Warszawa
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

22 856-21-28
mazowiecka@izbaarchitektow.pl