Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

TAK i NIE w zawodach kreatywnych
PK/0101/Std/2017

Wiedza na temat komunikacji biznesowej, obrony własnych interesów bez naruszania interesów innych oraz metod usprawniania pracy i komunikacji.

2017-11-23

15:45 - 16:00

Rejestracja

16:00 - 17:15

Czym jest asertywność, jak pomaga w życiu i pracy

Formularz asertywności
Zachowania nieasertywne (defensywne i agresywne)
Aktywne słuchanie
Techniki asertywne

17:15 - 17:30

Przerwa

17:30 - 18:45

Asertywność w negocjacjach

Negocjacje i manipulacje
7 zasad wpływu
BATNA

18:45 - 19:00

Przerwa

19:00 - 20:00

Autorytet architekta

Jak „wyhodować” charyzmę?
Rodzaje autorytetu - sposób sprawowania osobistego autorytetu
Analiza SWOT - narzędzie pomocne w podejmowaniu decyzji
 

20:00 - 20:15

Rozmowy indywidualne (lub grupowe)

Prowadzący
Miejsce
PKOIA RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

17 862-28-89
podkarpacka@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

współorganizator: SARP Oddział w Rzeszowie
Rzeszów, Rynek 8
rzeszow@sarp.org.pl

http://rzeszow.sarp.org.pl