Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zmiana warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego (Dział VI)
MP/0104/Std/2017

Zmiany w rozporządzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dział VI).

2017-12-04

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 18:30

Prezentacja multimedialna

18:30 - 19:00

Odpowiedzi na pytania

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl