Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Myślenie wizualne - zrozumieć i używać
MA/0001/War/2018

• Zrozumienie mechanizmów towarzyszących myśleniu wizualnemu.

• Umiejętność doboru odpowiedniej techniki do
postawionego zadania.

• Umiejętność użycia technik w obszarach biznesowych.

• Umiejętność wykonywania prostych analiz i notatek z wykorzystaniem technik wizualnych.

2018-01-22

09:45 - 10:00

Rejestracja

10:00 - 11:30

Myślenie wizualne

Podstawy teoretyczne myślenia wizualnego – skupienie się na mechanizmach wykorzystywanych przez ludzki mózg. Próba odpowiedzi na pytanie – dlaczego mózg lubi obrazy i jak to wykorzystać w codziennym życiu.

11:30 - 11:40

Przerwa

11:40 - 13:10

Techniki wizualizacji myśli

 • Omówienie podstawowych technik
  • Mind mapping – podstawy techniki na bazie metody opracowanej przez Tony’ego Buzana
  • Sketchnoting – kreatywne sporządzanie notatek, wspomaganie zapamiętywania informacji
  • Graphic recording – wielkoformatowe zapisy graficzne przebiegu wydarzeń
Graphic facilitation – metoda wspierająca polegająca na wizualnym inspirowaniu. Stosowana podczas narad, seminariów, spotkań poświęconych kreatywnemu rozwiazywaniu problemów.

13:10 - 13:20

przerwa

13:20 - 14:50

Warsztaty praktyczne

Przykłady użycia
 • Storytelling
 • Wizualne rozwiązywanie problemów
 • Wizualizacja danych
 • Mapy myśli
Prowadzący
Miejsce
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP
Madalińskiego 20
02-513 Warszawa