Myślenie wizualne - zrozumieć i używać
MA/0001/War/2018

Hasłem przewodnim szkolenia jest „Wizualne myślenie - zrozumieć i używać”. Krótkie wprowadzenie teoretyczne, poparte wynikami badań naukowców (Roger Wolcott Sperry, Ralph Haber, Michael Kosslyn) oraz doświadczeniami praktyków (Dan Roam, Tony Buzan ) pomaga zrozumieć mechanizmy towarzyszące myśleniu łączącemu techniki werbalne i niewerbalne. Podczas szkolenia zostaną przedstawione podstawowe techniki wykorzystywane w myśleniu wizualnym oraz przykłady ich użycia w biznesie.

2018-01-22

09:45 - 10:00

Rejestracja

10:00 - 11:30

Myślenie wizualne

Podstawy teoretyczne myślenia wizualnego – skupienie się na mechanizmach wykorzystywanych przez ludzki mózg. Próba odpowiedzi na pytanie – dlaczego mózg lubi obrazy i jak to wykorzystać w codziennym życiu.

11:30 - 11:40

Przerwa

11:40 - 13:10

Techniki wizualizacji myśli

 • Omówienie podstawowych technik
  • Mind mapping – podstawy techniki na bazie metody opracowanej przez Tony’ego Buzana
  • Sketchnoting – kreatywne sporządzanie notatek, wspomaganie zapamiętywania informacji
  • Graphic recording – wielkoformatowe zapisy graficzne przebiegu wydarzeń
Graphic facilitation – metoda wspierająca polegająca na wizualnym inspirowaniu. Stosowana podczas narad, seminariów, spotkań poświęconych kreatywnemu rozwiazywaniu problemów.

13:10 - 13:20

przerwa

13:20 - 14:50

Warsztaty praktyczne

Przykłady użycia
 • Storytelling
 • Wizualne rozwiązywanie problemów
 • Wizualizacja danych
 • Mapy myśli
Prowadzący
Miejsce
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP
Madalińskiego 20
02-513 Warszawa
Cel
1. Zrozumienie mechanizmów towarzyszących myśleniu wizualnemu. 2. Umiejętność doboru odpowiedniej techniki do postawionego zadania. 3. Umiejętność użycia technik w obszarach biznesowych. 4. Umiejętność wykonywania prostych analiz i notatek z wykorzystaniem technik wizualnych.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!