Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wentylacje pożarowe, systemy oddymiania
MP/0002/Std/2018

Systemy wentylacji pożarowej w budynkach, zakres stosowania, wymagania dla branży budowlanej i architektonicznej, na przykładzie instalacji oddymiania garaży podziemnych i poziomych dróg ewakuacyjnych.
Rozwiązania systemów oddymiania grawitacyjnego hal produkcyjno - magazynowych z regałami wielopoziomowymi, omówienie błędów projektowych.

2018-01-15

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 18:00

Systemy wentylacji pożarowej w budynkach, zakres stosowania, wymagania dla branży budowlanej/architektonicznej – na przykładzie instalacji oddymiania garaży podziemnych i poziomych dróg ewakuacyjnych

18:00 - 19:00

Rozwiązania systemów oddymiania grawitacyjnego hal produkcyjno - magazynowych z regałami wielopoziomowymi, omówienie błędów projektowych

Prowadzący

Absolwent Politechniki Gdańskiej (1998-2003) Wydziału Inżynierii Środowiska. Od 2009r. pełnoprawny projektant z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej. Autor projektów branżowych z dziedziny sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych. Po związaniu się z firmą "MERCOR" S.A. skupił się na aspektach projektowych wentylacji pożarowej. W dziale projektowym pionu wentylacji pożarowej zajmuje się wsparciem projektantów branżowych w branży wentylacji pożarowej, wykonywaniem symulacji CFD oraz projektowaniem.

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Od 2014 roku związany z firmą "MERCOR"S.A. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i wykonawstwem systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego. Prelegent na szkoleniach dla projektantów , instalatorów i konserwatorów systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych, organizowanych przez CNBOP-PIB w Józefowie. Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych Wentylacja Pożarowa organizowanych przez Politechnikę Warszawską. Autor i współautor artykułów branżowych opisujących problematykę oddymiania obiektów produkcyjno-magazynowych i obiektów wielkokubaturowych.

Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektow RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne