Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Coaching w pracy architektów jako nowoczesny model budowania relacji z Inwestorami i Klientami
WP/0003/War/2018

Usystematyzowanie definicji i pojęć z obszaru coachingu.

Autodiagnoza Architekta - mocne strony i obszary do rozwoju.

Praktyczne zastosowanie narzędzi coachingowych do efektywnego budowania relacji z Inwestorami i Klientami.

Poznanie i przećwiczenie w warunkach szkoleniowych metod skutecznych rozmów z Inwestorami i Klientami.

Efektywna obrona własnego zdania i własnych granic w "starciu" z Inwestorem i Klientem.

2018-01-19

09:45 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 12:30

Idea i istota coachingu a skuteczny Architekt

1. Definicja i idea coachingu,
2. Efektywne metody wykorzystywane w procesie budowania autorytetu przez Architekta,
3. Ostateczne kryterium oceny pracy Architekta - REZULTAT.

12:30 - 12:50

Przerwa kawowa

12:50 - 15:10

Narzędzia coachingowe w relacjach biznesowych Architekta z Inwestorem i Klientem

1. Pytania inspirujące jako podstawowe narzędzie coachingowe wykorzystywane rozmowach biznesowych z Inwestorami i Klientami,
2. KONTRAKT - absolutny wymóg. Rozmowa wiążąca Architekta z Inwestorem i/lub Klientem,
3. Wykorzystanie poszczególnych narzędzi coachingowych w relacjach z Inwestorami i Klientami (np. zasada SMART, technika GROW, C5, wizualizacje, zmiana perspektywy, mapowanie, praca z przekonaniami, itp.),
4. "Trudne" rozmowy z Inwestorami i Klientami w oparciu o narzędzia coachingowe.

15:10 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 18:00

Sztuka komunikacji - skuteczny feedback, czyli jak udzielać informacji zwrotnej

1. Indywidualne podejście Architekta do Inwestora lub Klienta,
2. Zasady udzielania informacji zwrotnej,
3. Modele rozmów o charakterze informacji zwrotnej,
4. Mediacje jako antidotum na konflikt z Inwestorem lub Klientem.
Prowadzący

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni.
Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP.
Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.

Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl