Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Coaching w pracy architektów jako nowoczesny model budowania relacji z Inwestorami i Klientami
WP/0003/War/2018

Usystematyzowanie definicji i pojęć z obszaru coachingu.

Autodiagnoza Architekta - mocne strony i obszary do rozwoju.

Praktyczne zastosowanie narzędzi coachingowych do efektywnego budowania relacji z Inwestorami i Klientami.

Poznanie i przećwiczenie w warunkach szkoleniowych metod skutecznych rozmów z Inwestorami i Klientami.

Efektywna obrona własnego zdania i własnych granic w "starciu" z Inwestorem i Klientem.

2018-01-19

09:45 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 12:30

Idea i istota coachingu a skuteczny Architekt

1. Definicja i idea coachingu,
2. Efektywne metody wykorzystywane w procesie budowania autorytetu przez Architekta,
3. Ostateczne kryterium oceny pracy Architekta - REZULTAT.

12:30 - 12:50

Przerwa kawowa

12:50 - 15:10

Narzędzia coachingowe w relacjach biznesowych Architekta z Inwestorem i Klientem

1. Pytania inspirujące jako podstawowe narzędzie coachingowe wykorzystywane rozmowach biznesowych z Inwestorami i Klientami,
2. KONTRAKT - absolutny wymóg. Rozmowa wiążąca Architekta z Inwestorem i/lub Klientem,
3. Wykorzystanie poszczególnych narzędzi coachingowych w relacjach z Inwestorami i Klientami (np. zasada SMART, technika GROW, C5, wizualizacje, zmiana perspektywy, mapowanie, praca z przekonaniami, itp.),
4. "Trudne" rozmowy z Inwestorami i Klientami w oparciu o narzędzia coachingowe.

15:10 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 18:00

Sztuka komunikacji - skuteczny feedback, czyli jak udzielać informacji zwrotnej

1. Indywidualne podejście Architekta do Inwestora lub Klienta,
2. Zasady udzielania informacji zwrotnej,
3. Modele rozmów o charakterze informacji zwrotnej,
4. Mediacje jako antidotum na konflikt z Inwestorem lub Klientem.
Prowadzący
Absolwentka Wydziału Historycznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Akademię Coachingu Relacyjnego (GDS Transmisja), Analizę Transakcyjną 101 (Institute Transactional Analysis), Szkołę Coachów ICC - International Coaching Certification, Analizę Transakcyjną w praktyce organizacyjnej i indywidualnej (GDS Transmisja).

Dodatkowo kompetencje rozwijała w Akademii Trenerów Biznesu prowadzonej przez Laboratorium Arkanów Biznesu w Katowicach. Obecnie jest w trakcie certyfikacji ICF.

Od 13 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych.
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań