Projektowanie w obiektacha zabytkowych - część II - faza przedprojektowa, charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej
MP/0004/Std/2018

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie projektantom wiedzy praktycznej niezbędnej do podjęcia tematu projektowego dotyczącego obiektu zabytkowego

2018-02-26

16:45 - 17:00

Rejestracja uczstników

17:00 - 18:00

Badania przedprojektowe niezbędne do rozpoznania budowli zabytkowej oraz badania konieczne do wykon. przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską

18:00 - 19:00

Mykologia budowlana w kontekście jej zastosowania w obiektacha zabytkowych

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Cel
Szkolenie dotyczyć będzie badań przedprojektowych niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej oraz koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską. Faza przedprojektowa w odniesieniu do zabytku znacznie różni się od przygotowania projektu pozostałych obiektów budowlanych, a jej wyniki mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego podejmowania decyzji projektowych. Tematem szczególnym będą zagadnienia związane z mykologią budowlaną w kontekście jej zastosowania w zabytkowych obiektach oraz zakres i szczegóły wykonywania inwentaryzacji architektoniczno–budowlanej dla obiektu zabytkowego.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!