Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektacha zabytkowych - część II - faza przedprojektowa, charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej
MP/0004/Std/2018

Badania przedprojektowe niezbędne do rozpoznania budowli zabytkowej oraz konieczne do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską. Faza przedprojektowa w odniesieniu do zabytku i jej znaczenie dla prawidłowego podejmowania decyzji projektowych.

Zagadnienia związane z mykologią budowlaną w kontekście jej zastosowania w zabytkowych obiektach oraz zakres i szczegóły wykonywania inwentaryzacji architektoniczno–budowlanej dla obiektu zabytkowego.

2018-02-26

16:45 - 17:00

Rejestracja uczstników

17:00 - 18:00

Badania przedprojektowe niezbędne do rozpoznania budowli zabytkowej oraz badania konieczne do wykon. przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską

18:00 - 19:00

Mykologia budowlana w kontekście jej zastosowania w obiektacha zabytkowych

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl

Sponsorzy