Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- Rozporządzenie WT po 1 stycznia 2018 r.
LB/0006/Std/2018

Poznanie najbardziej istotnych zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wpływ tych zmian na postępowania w toku.

2018-02-13

11:00 - 11:10

Rejestracja

11:10 - 12:40

Część I

Najbardziej istotne z prawnego punktu widzenia zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym z dnia 14 listopada 2017 r.
W pierwszej części omówiony zostanie wpływ nowelizacji na toczące się postępowania i opracowywane projekty budowlane.
W dalszej części szkolenia przedstawione zostaną nowe definicje (zabudowa śródmiejska, działka budowlana, kondygnacja, kondygnacja podziemna, teren biologicznie czynny, parking, aneks kuchenny).

12:40 - 13:00

Przerwa

13:00 - 14:30

Część II

Nowe zasady sytuowania budynku względem granic działki, zmiany z zakresie parkingów i garaży dla samochodów, sytuowania miejsc gromadzenia odpadów, ustępów ogólnodostępnych, wymogi dotyczące  pomieszczeń do karmienia i przewijania dzieci oraz wymagania dotyczące mieszkań (w tym problem aneksów kuchennych w mieszkaniach wielopokojowych i jednopokojowych) i pozostałe zmiany.
Ostatnia część spotkania poświęcona zostanie odpowiedziom na pytania uczestników.
Prowadzący
Miejsce
Siedziba Starostwa Powietowego w Lublinie - duża sala konferencyjna na parterze
Spokojna 9
20-074 Lublin
Forma
Stacjonarne