Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego, które weszły w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. - część pierwsza
PO/0008/Std/2018

Zmiany w procedurze administracyjnej przed organami administracji rządowej i samorządowej w ramach wykonywania zawodu architekta.

2018-02-21

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników szkolenia

16:00 - 16:10

Powitanie uczestników, przedstawienie prowadzącego i wprowadzenie do tematu szkolenia.

16:10 - 16:30

Kwestie intertemporalne.

16:30 - 16:50

Zakres zastosowania kpa.

16:50 - 17:10

Rozstrzyganie wątpliwości prawnych i faktycznych na korzyść strony.

17:10 - 17:30

Prezentacja firmy Baumit - kreatywne fasady, nowości.

17:30 - 17:50

Współdziałanie organów.

17:50 - 18:10

Bezczynność organu i przewlekłość postępowania.

18:10 - 18:30

Doręczenia.

Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne