Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zmiany w przepisach techniczno-budowlanych dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz wybrane zagadnienia dotyczące charakterystyki urządzeń przeciwpożarowych
DS/0111/Std/2017

Proces projektowy związany z ochroną przeciwpożarową.

Zmiany w przepisach techniczno-budowlanych obowiązujących od stycznia 2018 roku związanych z ochroną przeciwpożarową.

Omówienie zakresu charakterystyki urządzeń przeciwpożarowych wymaganego w trakcie realizacji projektu budowlanego.

2018-03-14

10:00 - 10:45

Zmiany w przepisach techniczno-budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

10:45 - 11:30

Komunikacja architekta i rzeczoznawcy – wybrane przykłady w praktyce.

11:30 - 11:45

Przerwa

11:45 - 13:15

Charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych: rodzaje urządzeń i zakres charakterystyki w projektach budowlanych.

Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl