Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie pomieszczeń zgodnie z normą PN-B-02151-4:2015-06 – „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.”
SL/0012/Std/2018

„Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach” (PN-B-02151-4:2015-06). Przesłanki wprowadzenia normy, cel, zakres oraz zalety i słabości. Powiązanie normy PN-B-02 15 1 -4 z wymaganiami WT. Objaśnienie pojęć używanych w normie: chłonność akustyczna pomieszczenia, czas pogłosu pomieszczenia, wskaźnik Transmisji Mowy oraz sposoby obliczania i szacowania ww wielkości. Pomiarowe metody kontroli. Obiekty szkolne, sportowe oraz biurowe - przegląd wymagań, przykłady projektów zrealizowanych w oparciu o normę.

2018-03-15

14:30 - 15:00

Rejestracja uczestników

15:00 - 16:45

Wykład

PN-B-02151-4:2015-05 - Wprowadzenie.
-        Przesłanki wprowadzenia normy (wyniki najnowszych badań w nowoczesnych biurach, wpływ hałasu i pogłosowości pomieszczeń na nauczycieli i uczniów w szkołach)
-        Powiązanie normy PN-B-02 15 1 -4 z wymaganiami WT
-        Zakres normy (typy chronionych pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego)
Objaśnienie pojęć używanych w normie
-        Chłonność akustyczna pomieszczenia (A)
-        Czasu pogłosu pomieszczenia (T)
-        Wskaźnik Transmisji Mowy (STI)
-        Sposoby obliczania i szacowania w/w wielkości.
-        Dostępne narzędzia
Pomiarowe metody kontroli
-        Teoria
-        Praktyczna demonstracja pomiaru czasu pogłosu (T) i wskaźnika transmisji mowy (STI)
 

16:45 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 18:00

Wykład

Obiekty szkolne i sportowe
-        Przegląd wymagań dotyczących poszczególnych pomieszczeń
-        Przykłady projektów zrealizowanych w oparciu o normę
Obiekty biurowe
-        Przegląd wymagań dotyczących poszczególnych pomieszczeń
-        Przykłady projektów zrealizowanych w oparciu o normę
Podsumowanie
-        Zalety i słabości normy
 

18:00 - 18:30

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl