Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, prace związane z zielenią zabytkową
WP/0113/Std/2017

Omówienie problematyki dotyczącej działań przedprojektowych związanych z zielenią zabytkową oraz zielenią znajdującą się na terenie nieruchomości zabytkowej.

Poznanie problematyki ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego, waloryzacji oraz zasad i form jego ochrony.

2018-04-19

14:30 - 15:00

Rejestracja uczestników

15:00 - 16:30

Postępowanie w pracach przedprojektowych z zielenią usytuowaną w obrębie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Wykład ma na celu zapoznanie architektów z problematyką dotyczącą niezbędnych działań przedprojektowych i przedrealizacyjnych związanych z zielenią zabytkową oraz zielenią znajdującą się na terenie nieruchomości zabytkowej. Wartości zabytkowe wynikające z przeprowadzonych analiz powinny być uwzględniane w pracach projektowych odnoszących się do nieruchomości zabytkowej. 

16:30 - 16:50

Prezentacja firmy Aliplast

Przedstawienie rozwiązań technicznych oraz estetycznych.

16:50 - 17:15

Przerwa kawowa

17:15 - 18:45

Realizacja ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego w działaniach projektowych i planistycznych

Wykład ma na celu zapoznanie urbanistów i architektów z problematyką ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego, waloryzacją, zasadami i formami jego ochrony. Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego wymagana jest nie tylko ze względu na prawodawstwo polskie, ale obowiązek ten nakłada również ratyfikowana przez Polskę Europejska Konwencja Krajobrazowa.

18:45 - 19:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Organizatorzy

Współorganizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Warszawa, Kopernika 36/40
info@nid.pl
www.zabytek.pl

Sponsorzy