Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - część I
SL/0014/Std/2018

Nowe regulacje w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (po nowelizacji z 14.11.2017r.). Przedstawienie wybranych zagadnień.

2018-04-18

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:15

Wkład: Zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:30

Wykład (kontynuacja)

17:30 - 18:00

Dyskusja i pytania

Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izna Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne