Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych. Faza przedprojektowa dla obiektu zabytkowego, charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej
OP/0114/Std/2017

Poznanie zakresu i znaczenia badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej, roli mykologii budowlanej w rozpoznaniu stanu zachowania zabytku, zakresu ekspertyzy mykologicznej oraz szczegółów wykonania inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej dla obiektu zabytkowego. Faza przedprojektowa.

2018-04-10

15:30 - 15:45

Rejestracja uczestników - Ciepły posiłek

15:45 - 16:30

Udział architekta w rozpoznaniu wartości zabytkowych obiektów w badaniach poprzedzających prace projektowe

1. Badania historyczne, konserwatorskie, architektoniczne, archeologiczne.
2. Harmonogram czynności prac przedprojektowych

16:30 - 17:15

Badania architektoniczne, metoda, dokumentacja prac terenowych, dokumentacja wyników badań, wybrane przykłady

Omówienie metod oraz przykładów badań architektonicznych.

17:15 - 17:30

Przerwa kawowa

17:30 - 18:15

Rola mykologii budowlanej w rozpoznawaniu stanu zachowania budynku.

Omówienie zagadnień związanych z mykologią budowlaną w kontekście jej zastosowania w obiektach zabytkowych.

18:15 - 18:45

Propozycja standardu ekspertyzy mykologicznej.

Omówienie zakresu ekspertyzy mykologicznej i jej układu dla obiektu zabytkowego.

18:45 - 19:15

Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana, uwagi do propozycji stanardu.

Omówienie zakresu i szczegółów wykonywania inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej dla obiektu zabytkowego, ze zwróceniem uwagi na specyfikę konstrukcji i architektury drewnianej.

19:15 - 19:30

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Restauracja&Pub Szpitalna 13 - Sala panorama
Szpitalna 13
45-010 Opole
Forma
Konferencja