Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Omówienie zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
KP/0001/Konf/2018

Szczegółowe omówienie zmian warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz różnic w ich interpretacji połączone z wymianą myśli.

2018-05-08

15:50 - 16:00

Rejestracja uczestników Seminarium

16:00 - 16:10

Powitanie uczestników i zaproszonych Gości oraz przedstawienie formuły seminarium

Gośćmi seminarium są przedstawiciele urzędów samorządowych zajmujący się architekturą i urbanistyką z kilku miast.
Formuła seminarium - prezentacja zmian połączona z dyskusją sterowaną przez moderatora.
Ograniczenie wypowiedzi uczestników i Gości do ok. 3 minut na osobę.

16:10 - 17:30

Omawianie pierwszej części zmian przepisów powiązane z dyskusją

Omówienie zmian w porządku numeratywnym przeplatane dyskusją sterowaną przez moderatora.

17:30 - 17:45

Przerwa

Krótka przerwa (zimne napoje, kruche ciastka).

17:45 - 19:00

Omawianie drugiej części zmian przepisów powiązane z dyskusją i zakończenie Seminarium

O ile uczestnicy Seminarium sformułują w wyniku prowadzonej dyskusji wnioski będą one podstawą do dalszych działań Rady KPOIA.
Prowadzący

absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej; Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KPOIA;
25 letni staż pracy w administracji achitektoniczno-budowlanej samorządowej i rządowej.

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej 1980; członek KPOIA KP-0009; 35 letni staż pracy w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i w administracji architektoniczno-budowlanej; członek ZEDOZ przy Krajowej Radzie IA RP; z-ca ROZ w KPOIA 2018-21.

Miejsce
Sala konferencyjna w hotelu PRZYSTAŃ na Wyspie Młyńskiej
Tamka 2
85-102 Bydgoszcz
Forma
Konferencja