Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Omówienie zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
KP/0002/Konf/2018

Szczegółowe omówienie zmian warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz różnic w ich interpretacji połączone z wymianą myśli.

2018-05-17

16:20 - 16:30

Rejestracja uczestników Seminarium

16:30 - 16:40

Powitanie uczestników i zaproszonych Gości oraz przedstawienie formuły seminarium

Gośćmi seminarium są przedstawiciele urzędów samorządowych zajmujący się architekturą i urbanistyką z kilku miast.
Formuła seminarium - prezentacja zmian połączona z dyskusją sterowaną przez moderatora.
Ograniczenie wypowiedzi uczestników i Gości do ok. 3 minut na osobę.

16:40 - 18:00

Omawianie pierwszej części zmian przepisów powiązane z dyskusją

Omówienie zmian w porządku numeratywnym przeplatane dyskusją sterowaną przez moderatora.

18:00 - 18:15

Przerwa

Krótka przerwa (napoje, ciastka).

18:15 - 19:30

Omawianie drugiej części zmian przepisów powiązane z dyskusją i zakończenie Seminarium

O ile uczestnicy Seminarium sformułują w wyniku prowadzonej dyskusji wnioski będą one podstawą do dalszych działań Rady KPOIA.
Prowadzący

absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej; Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KPOIA;
25 letni staż pracy w administracji achitektoniczno-budowlanej samorządowej i rządowej.

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej 1980; członek KPOIA KP-0009; 35 letni staż pracy w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i w administracji architektoniczno-budowlanej; członek ZEDOZ przy Krajowej Radzie IA RP; z-ca ROZ w KPOIA 2018-21.

Miejsce
Sala nr 288 UMK Wydział Bioogii i Ochrony Środowiska
Lwowska 1
87-100 Toruń
Forma
Konferencja
Kontakt do organizatora

52 345-56-46
kujawsko.pomorska@izbaarchitektow.pl