Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ochrona danych osobowych w świetle RODO - część I
SL/0017/Std/2018

Nowe regulacje w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO), obowiązującym od 25 maja 2018r. Przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących obowiązków administratora, praw osób fizycznych, zasad przetwarzania i ochrony danych.

2018-04-19

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:15

Wykład: Ochrona danych osobowych w świetle RODO

1. Zmiana stanu prawnego (w tym wytyczne Grupy Roboczej Art. 29).
2. Charakter RODO:
-  ogólność i uniwersalność,
-  przejrzystość technologiczna
-  nacisk położony na ochronę praw i wolności osób fizycznych,
-  „wejście w buty” osoby fizycznej.
-  podejście dynamiczne (procesy) zamiast statycznego.
3. Zasady przetwarzania i ochrony danych.
4. Podstawy prawne przetwarzania.
5. Zgoda na przetwarzanie.
6. Prawa osób fizycznych.

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:30

Wykład (kontynuacja)

7. Obowiązki administratora (zmiany, w tym obowiązek informacyjny).
8. Inspektor ochrony danych.
9. Przekazywanie danych na zewnątrz.
10. Szacowanie ryzyka i DPIA.
11. Dokumentacja.
 

17:30 - 18:00

Pytania, dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne