Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo autorskie w pracy architekta
PO/0022/Std/2018

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego oraz warunki objęcia projektu architektonicznego ochroną prawnoautorską.

Problematyka wykonywania praw autorskich osobistych i majątkowych przez architektów, a także sposoby i zasady przenoszenia tych praw oraz udostępniania ich do korzystania.

Prezentacja cywilnych i karnych konsekwencji naruszenia praw autorskich.

2018-05-16

16:00 - 16:20

Pojęcie utworu w prawie autorskim

16:20 - 16:40

Twórca utworu

a) współtwórca
b) utwory pracownicze

16:40 - 17:00

Autorskie prawa osobiste

a) zakres praw osobistych,
b) wykonywanie praw osobistych,
c) umowy dotyczące autorskich praw osobistych

17:00 - 17:20

Autorskie prawa majątkowe

a) zakres praw majątkowych,
b) wykonywanie praw majątkowych,
c) umowa o przeniesienie praw autorskich,
d) licencja.

17:20 - 17:40

Dozwolony użytek w prawie autorskim w kontekście utworu architektonicznego

Przerwa kawowa

17:40 - 18:00

Ochrona praw autorskich

a) roszczenia przysługujące wobec naruszającego prawa osobiste,
b) roszczenia przysługujące wobec naruszającego prawa majątkowe, 
c) plagiat.

18:00 - 18:30

Analiza orzecznictwa z zakresu prawa autorskiego - na przykładzie spraw z udziałem architektów.

Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne