Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

RODO w praktyce wykonywania zawodu architekta
MP/0023/Std/2018

Ochrona danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki wykonywania zawodu architekta.

2018-05-07

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 17:30

Najistotniejsze regulacje RODO w kontekście stosowania prawa polskiego

17:30 - 18:00

Status prawny i obowiązki architekta na tle regulacji RODO

18:00 - 18:30

System kontroli przestrzegania przepisów RODO

18:30 - 19:00

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl