Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych. Faza przedprojektowa dla obiektu zabytkowego. Udział architekta w rozpoznaniu wartości zabytkowych obiektów, w badaniach poprzedzających prace projektowe.
LB/0116/Std/2017

Poznanie zakresu i znaczenia badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej. Faza przedprojektowa.

2018-06-07

13:00 - 13:10

Rejestracja uczestników

13:10 - 14:00

Udział architekta w rozpoznaniu wartości zabytkowych obiektów w badaniach poprzedzających prace projektowe

1. Badania historyczne
2. Badania konserwatorskie
3. Badania architektoniczne
4. Badania archeologiczne
 

14:00 - 14:20

Przerwa kawowa

14:20 - 14:50

Harmonogram czynności prac przedprojektowych w obiekcie zabytkowym

1. Współzależność badań
2. Przykład relacji chronologicznych pomiedzy poszczególnymi badaniami
3. Przykłady zmiany harmonogramu prac w obiekcie zabytkowym w przypadku nowego ustalenia naukowego, mającego wpływ na realizację prac w obiekcie zabytkowym
4. Konsekwencje niewystarczającego rozpoznania wartości zabytkowych obiektu przed przystąpieniem do prac remontowych

14:50 - 15:30

Dyskusja

Prowadzący

architekt, kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Łodzi, od 1982 roku zajmujący się tematyką dziedzictwa kultury; czynny projektant i autor dla obiektów zabytkowych; członek Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP

Miejsce
Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP
Grodzka 3
20-112 Lublin
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

81 534-70-48
lubelska@izbaarchitektow.pl

Sponsorzy