Podstawowe zagadnienia teorii i praktyki projektowania budynków w świetle przepisów Działu X Warunków Technicznych - oszczędność energii i izolacyjność cieplna
WP/0027/Std/2018

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie kwestii projektowania budynków zgodnie z par.328 i 329 Warunków Technicznych. Rekapitulacja i uporządkowanie wiedzy na temat oszczędności energii w budownictwie poprzez omówienie i przedstawienie na przykładach takich pojęć jak energia użytkowa, końcowa i pierwotna, budynek energooszczędny, budynek pasywny, współczynnik U i lambda.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione na konkretnych przykładach budynków mieszkalnych możliwości wpływania przez Architekta na docelowy poziom wskaźnika EP, a w szczególności zostaną omówione takie kwestie jak wpływ rodzaju wentylacji, grubości izolacji termicznej, wielkości przeszkleń, usytuowania budynku na zapotrzebowanie na energię użytkową oraz wpływ rodzaju źródła ciepła i sposobu gospodarowania energią na wskaźnik EP


2018-05-17

15:30 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 16:45

Blok 1

Podstawowe definicje:
1. Energia
2. Współczynniki
3. Projektowana charakterystyka energetyczna

16:45 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 18:00

Blok 2 - część I

- Dom energooszczędny jako inwestycja
- Ekonomia przegród zewnętrznych
- Ekonomia systemów instalacyjnych
- Pozyskiwanie energii słonecznej
- Ekonomia użytkowania a komfort termiczny
- Ekonomia użytkowania – ciepła woda użytkowa
- Pomieszczenie techniczne
- Koordynacja międzybranżowa
- Paradoksy Energooszczędnego Budownictwa

18:00 - 18:10

Przerwa kawowa

18:10 - 19:10

Blok 2 - część II

- Komfort termiczny
- Wstęp, definicje, wprowadzenie
- Energie – szczegółowa powtórka
- Lokalizacja budynku a zapotrzebowanie na Energię

19:10 - 19:30

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Cel
Szkolenie umożliwi poznanie praktycznych możliwości wpływania na końcową, obliczeniową wartość wskaźnika EP dla projektowanego budynku za pomocą decyzji projektowych dostępnych architektom. Słuchacze dowiedzą się jak i w jakim stopniu mogą, jako architekci, poprzez samo kształtowanie architektury wpływać na ograniczenie strat energii w budynkach.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!