Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Dokumentowanie i projektowanie geotechniczne, dokumentacja geologiczno-inżynierska
MP/0028/Std/2018

Zagadnienia formalno prawne dotyczące projektowania geotechnicznego:
- opinia geotechniczna,
- dokumentacja badań podłoża gruntowego,
- projekt geotechniczny.

Wybrane aspekty z prawa geologicznego i górniczego, dotyczące dokumentowania geologiczno–inżynierskiego.

2018-05-14

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 17:30

Zagadnienia formalno-prawne

17:30 - 18:00

Kategorie geotechniczne obiektów budowlanych

18:00 - 18:30

Opracowanie (forma i treść) dokumentacji geologiczno-inżynierskich

18:30 - 19:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okregowa Izba Architektów RP
ul. KLraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne