Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Dzień dobry RODO!
PO/0029/Std/2018

Ochrona danych osobowych w perspektywie nowego stanu prawnego - RODO dla architektów.

2018-05-22

16:00 - 16:20

Wprowadzenie do RODO

16:20 - 16:40

Zasady przetwarzania danych osobowych

16:40 - 17:00

Jakie prawa ma osoba, której dane są przetwarzane

17:00 - 17:20

Obowiązki architekta - dostosowanie dokumentacji do wymogów RODO

17:20 - 17:40

Przedstawienie listy kontrolnej powyższych zagadnień wraz z podsumowaniem szkolenia

Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@iarp.pl