Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Czy umowa o prace projektowe może być bezpieczna? Jak wycenić projekt i nie stracić zlecenia?
MP/0031/Std/2018

Umowy o prace projektowe. Wyceny prac projektowych.

2018-05-21

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 18:00

Czy umowa o prace projektowe może być bezpieczna?

I CZEŚĆ – PO CO TA UMOWA
I.1. Co to jest umowa?
  I.2. Precyzja zapisów
  I.3. Intencje stron
  I.4. Najprostsze umowy
  I.5. Umowa słowna
  I.6. Opór przed sporządzeniem umowy
  I.7. Sporządzanie i analizowanie umów
  I.8. Balast w czasie pokoju, szalupa na czas wojny
  I.9. Umowy z „branżami”
 

18:00 - 18:45

Ramowy projekt umowy na prace projektowe

II.1. Przedmiot umowy
II.2. Obowiązki Projektanta i Zamawiającego
II.3. Dodatkowe prace nieobjęte przedmiotem umowy
II.4. Terminy
II.5. Wynagrodzenie
II.6. Przekazanie przedmiotu umowy
bezpieczeństwo wykonawcy, zamawiającego, powodzenie zadania
II.7. Kary umowne
II.8. Rękojmia (gwarancje)  
II.9. Prawa do przedmiotu umowy 
II.10. Nadzór autorski
suplement
II.11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 

18:45 - 19:00

Kalkulatory

Jak wycenić projekt i nie stracić zlecenia?
Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne