Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Przygotowanie do RODO
DS/0005/Konf/2018

Zapoznanie się z najważniejszymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


2018-06-19

13:00 - 13:30

Najistotniejsze założenia rozporządzenia RODO

13:30 - 14:00

Obowiązki architekta

14:00 - 14:30

Współpraca architekta z firmami zewnętrznymi (biurem rachunkowym, biurami branżowymi)

14:30 - 15:00

Architekt jako pełnomocnik inwestora

15:00 - 15:30

Sposób kontroli przestrzegania przepisów RODO

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają wzory dokumentów :
  • wzór polityki bezpieczeństwa,
  • wzorcowe klauzule informacyjne i zgody,
  • rejestr kategorii przetwarzania,
  • wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 

 
Prowadzący

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trener z dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej,doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilno-prawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, MykolasRomeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne