Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej
DS/0118/Std/2017

Zapoznanie ze standardami uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, trybem opracowywania scenariusza pożarowego i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wykorzystaniem technik komputerowych w inżynierii pożarowej.

2018-06-12

13:00 - 16:00

Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

  1. Podstawowe akty prawne regulujące proces inwestycyjny w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  2. Zasady uzgadniania projektu budowlanego z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  3. Wymagania w zakresie dróg pożarowych i zewnętrznego zaopatrzenia w wodę
  4. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie budowlanym
  5. Scenariusz pożarowy -do czego służy i kto jest uprawniony do jej sporządzania, jaka jest rola projektanta? Przykłady scenariusza pożarowego
  6. Symulacja oddymiania -kiedy jest wymagana do uzgodnienia projektu w zakresie ppoż? Wymagany zakres, przykłady symulacji
  7. Podstawowe zasady projektowania wentylacji pożarowej wpływających na architekturę jak lokalizacja punktów nawiewnych i wywiewnych.
  8. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego -czym jest i kto jest uprawniony do jej sporządzania?
Prowadzący

Specjalista w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w Polsce i za granicą, zajmuje się m.in. wykonywaniem symulacji pożarów metodą CFD, próbami odbiorowymi z wykorzystaniem gorącego dymu.

Specjalista w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w Polsce i za granicą, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, autor artykułów w prasie specjalistycznej.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl