Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - część I
SL/0036/Std/2018

Nowe regulacje w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (po nowelizacji z 14.11.2017r.). Przedstawienie wybranych zagadnień.

2018-06-13

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:15

Wkład: Zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:30

Wykład (kontynuacja)

17:30 - 18:00

Pytania, dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Siedziba SARP O/Bielsko-Biała
Głęboka 16/6
43-300 Bielsko-Biała
Forma
Stacjonarne