Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

RODO - nowe zasady ochrony danych osobowych
WP/0037/Std/2018

Poznanie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO i nowa Ustawa), z uwzględnieniem specyfiki pracy architekta.

Przedstawienie wprowadzonych zmian w podejściu do ochrony
danych osobowych oraz ich konsekwencje.

Omówienie nowych obowiązków ciążących na administratorach danych, takich jak obowiązek informacyjny, nowe klauzule zgody i polityki prywatności, prowadzenie obligatoryjnych rejestrów i ewidencji.

2018-06-21

09:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 11:20

Cześć I

• Cele i zakres nowelizacji przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności.
• Przedstawienie najważniejszych obowiązków wynikających z rozporządzenia RODO.
• Zasady, podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych.
• Zakres tzw. obowiązku informacyjnego.

11:20 - 11:40

Przerwa kawowa

11:40 - 13:00

Cześć II

• Udostępnianie danych, powierzenie celem przetwarzania.
• Funkcja Inspektora Bezpieczeństwa Danych.
• Sankcje i kary za nieprzestrzeganie nowych obowiązków.
• Przykłady dobrych praktyk.
• RODO a zawód architekta.
Prowadzący
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl