Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

RODO - nowe zasady ochrony danych osobowych
WP/0038/Std/2018

Poznanie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO i nowa Ustawa), z uwzględnieniem specyfiki pracy architekta.

Przedstawienie wprowadzonych zmian w podejściu do ochrony
danych osobowych oraz ich konsekwencje.

Omówienie nowych obowiązków ciążących na administratorach danych, takich jak obowiązek informacyjny, nowe klauzule zgody i polityki prywatności, prowadzenie obligatoryjnych rejestrów i ewidencji.

2018-06-21

14:00 - 14:30

Rejestracja uczestników

14:30 - 15:50

Cześć I

• Cele i zakres nowelizacji przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności.
• Przedstawienie najważniejszych obowiązków wynikających z rozporządzenia RODO.
• Zasady, podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych.
• Zakres tzw. obowiązku informacyjnego.

15:50 - 16:10

Przerwa kawowa

16:10 - 17:30

Cześć II

• Udostępnianie danych, powierzenie celem przetwarzania.
• Funkcja Inspektora Bezpieczeństwa Danych.
• Sankcje i kary za nieprzestrzeganie nowych obowiązków.
• Przykłady dobrych praktyk.
• RODO a zawód architekta.
Prowadzący
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne