Prezentacja założeń organizacji EXPO Horticultural 2024 w Łodzi
LO/0006/Konf/2018

Wykorzystanie Wystaw EXPO Horticultural w projektowaniu krajobrazu, zaspokajaniu potrzeb społecznych poprzez rewaloryzację i implementacje terenów zielonych i rekreacyjnych. Wpływ EXPO Hotricultural na jakość życia mieszkańców, skłonność do inwestycji i rozwoju miast organizatorów.

2018-06-21

16:20 - 16:30

Rejestracja

16:30 - 17:15

Prezentacja

17:15 - 17:30

Przerwa kawowa

17:30 - 18:30

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP
Północna 12
91-420 Łódź
Forma
Konferencja
Kontakt do organizatora

725-488-715
lodzka.biuro@iarp.pl

Cel
Pozyskanie wiedzy o przebiegu i sposobie organizacji Wystaw EXPO Horticultural w ostatnich latach Zapoznanie z planami Miasta Łodzi dotyczącymi organizacji EXPO Horticultural 2024 w Łodzi
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!