Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ochrona danych osobowych w świetle RODO - część I
SL/0043/Std/2018

Nowe regulacje w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO), obowiązującym od 25 maja 2018r. Przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących obowiązków administratora, praw osób fizycznych, zasad przetwarzania i ochrony danych.

2018-06-20

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:15

Wykład: Ochrona danych osobowych w świetle RODO

1.   Zmiana stanu prawnego (w tym wytyczne Grupy Roboczej art. 29).
2.   Charakter RODO:
-     ogólność i uniwersalność,
-     przejrzystość technologiczna,
-     nacisk położony na ochronę praw i wolności osób fizycznych,
-     „wejście w buty” osoby fizycznej,
-     podejście dynamiczne (procesy) zamiast statycznego.
3.   Zasady przetwarzania i ochrony danych.
4.   Podstawy prawne przetwarzania.
5.   Zgoda na przetwarzanie.
6.   Prawa osób fizycznych.
 

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:30

Wykład (kontynuacja)

7.   Obowiązki administratora (zmiany, w tym obowiązek informacyjny).
8.   Inspektor ochrony danych.
9.   Przekazywanie danych na zewnątrz.
10. Szacowanie ryzyka i DPIA.
11. Dokumentacja.
 

17:30 - 18:00

Pytania, dyskusja

Prowadzący
Miejsce
SARP O/Bielsko-Biała
Głęboka 16/6
43-300 Bielsko-Biała
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl