Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Szkolenie przedstawicieli OIA
IARP/0024/Std/2013

System Zarządzania Szkoleniami IARP. Zasady obsługi systemu i organizacji szkoleń w IARP.
Szkolenie przeznaczone dla pracowników biur okręgowych izb architektów.

2013-09-16 Dzień 1

16:00 - 17:00

powitanie

powitanie uczestników

17:00 - 18:00

test

17:00 - 19:00

System Zarządzania Szkoleniami

Elementy systemu komputerowego IARP
 System Zarządzania Szkoleniami – SZS
 Baza danych SZS
 Struktura danych szkolenia
 Struktura danych o szkoleniach

2013-12-01 Dzień 2

00:00 - 10:00

2013-12-10 Dzień 3

00:00 - 00:00

Prowadzący
Miejsce
KRIA

Warszawa