Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo autorskie w działalności projektowej - wybrane zagadnienia
MP/0048/Std/2018

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień związanych z prawem autorskim w działalności projektowej

2018-07-30

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 18:00

Przedmiot ochrony w prawie autorskim - utwory w działalności projektowej

18:00 - 18:30

Istota praw autorskich do projektów

18:30 - 19:00

Przedmioty praw autorskich do utworów wykorzystywanych w działalności budowlanej

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl