Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

RODO w zawodzie architekta
WM/0011/Konf/2018

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami i pojęciami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ER (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Praktyczne aspekty stosowania powyższego rozporządzenia w zawodzie architekta ze wskazaniem niezbędnej dokumentacji i podstawowych zasad jej prowadzenia oraz procesów, które należy w tym zakresie wdrożyć.

2018-09-14

12:00 - 12:15

Rejestracja

12:15 - 14:15

Czym jest RODO

Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych.
Jakie dane przetwarza architekt działający indywidualnie a jakie dane przetwarza biuro architektoniczne?
Komu najczęściej architekt powierza dane osobowe.
Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych.
Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Podstawowe metody zabezpieczania danych.
Wyznaczenie IOD – podstawowe informacje, praktyczne przykłady.
Konieczna i fakultatywna dokumentacja w RODO.
Zasady zgłaszania naruszeń
Kontrole, kary i inne zagrożenia związane z obowiązywaniem RODO – jak ograniczyć ryzyka.
 

14:15 - 14:30

Przerwa

14:30 - 15:30

Pytania i odpowiedzi

Prowadzący
Miejsce
Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów RP
1 Maja 13
10-117 Olsztyn
Forma
Stacjonarne