Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa - archeologia w praktyce architekta, rewitalizacja przestrzeni miejskich, parki kulturowe, rezerwaty archeologiczne, rekonstrukcje
ZP/0051/Std/2018

Zapoznanie architektów ze specyfiką wykonywania prac archeologicznych w kontekście inwestycji budowlanych oraz sposobów rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego.

Przedstawienie tematów związanych z szeroko pojętą rewitalizacją na tle aktualnych przepisów.

Problem zarządzania stanowiskami archeologicznymi o własnej formie terenowej. Rekonstrukcje dawnych siedzib ludzkich.

Omówienie uwarunkowań prawnych w kontekście dziedzictwa archeologicznego, rewitalizacji i rekonstrukcji.

2018-09-27

09:45 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 11:15

Archeologia w praktyce architekta

Wykład ma na celu zapoznanie architektów ze specyfiką wykonywania prac archeologicznych w kontekście  inwestycji budowlanych, przedstawia m.in. obowiązujące w tym zakresie podstawy prawne i procedury  administracyjne, zakres i sposoby rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego oraz  szereg istotnych dla architekta wiadomości ułatwiających uwzględnienie tej problematyki w harmonogramie inwestycji. Wskazuje na korzyści i zagrożenia płynące z przedinwestycyjnego rozpoznania archeologicznego.

11:15 - 11:25

Przerwa kawowa

11:25 - 11:45

Prezentacja firmy Saint-Gobain Product Construction Product Polska Sp. z o.o.

Przedstawienie rozwiązań technicznych oraz estetycznych.

11:45 - 12:45

Rewitalizacja przestrzeni miejskich a ochrona dziedzictwa archeologicznego

Przedstawienie tematów związanych z szeroko pojętą rewitalizacją na tle przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o rewitalizacji z uwzględnieniem zasad doktryny konserwatorskiej  odnoszącej się do dziedzictwa archeologicznego. Na przykładach zostaną omówione zasady planowania  procesu rewitalizacji w sposób najbardziej korzystny zarówno dla inwestora, jak i dla zasobu dziedzictwa archeologicznego.

12:45 - 13:00

Przerwa kawowa

13:00 - 13:45

Archeologiczne rekonstrukcje w świetle współczesnej doktryny konserwatorskiej

Temat związany jest z problemem zarządzania stanowiskami archeologicznymi o własnej formie terenowej. Powszechny obecnie trend wznoszenia na nich rekonstrukcji dawnych siedzib ludzkich w dużej mierze  powoduje zniszczenie substancji zabytkowej. W związku z tym omówione zostaną uwarunkowania prawne oraz zasady doktryny konserwatorskiej odnoszące się do rekonstrukcji o charakterze archeologicznym. W prezentacji zostaną przedstawione przykłady inwestycji - rekonstrukcji oraz omówienie zastosowanych w nich rozwiązań, jak również wskazanie możliwych sposobów prezentacji przeszłości.

13:45 - 14:15

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Hotel Radisson Sala Reymont
Plac Rodła 10
70-419 Szczecin
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl

Sponsorzy