Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Kluczowe regulacje Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z punktu widzenia praktyki zawodowej architektów
MP/0052/Std/2018

Najistotniejsze pojęcia i instytucje zawarte w Ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących: koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji i jego zawartość, tzw. standardu urbanistyczne.
Aspekt proceduralny realizacji inwestycji w oparciu o specustawę mieszkaniową, w szczególności obejmujący prawa i obowiązki stron postępowania oraz kompetencje organów administracji publicznej w toku tego postępowania.

2018-09-03

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 18:00

Kluczowe pojęcia i instytucje zawarte w tzw. specustawie mieszkaniowej

18:00 - 19:00

Procedura realizacji inwestycji w oparciu o tzw. specustawę mieszkaniową

19:00 - 19:30

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl