Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna członka IA RP - praktyczne zastosowanie Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów
SL/0053/Std/2018

Przedstawienie stanowisk i linii orzeczniczych OSD SLOIA RP w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków izby w kontekście zapisów KEZA. Instancje i tryb odwoławczy w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej.

2018-09-18

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:00

Wykład: Kodeks Etyki Zawodowej Architektów

Architekt jako zawód zaufania publicznego:
-     Zobowiązania ogólne
-     Zobowiązania wobec społeczeństwa
-     Zobowiązania wobec klientów
-     Zobowiązania wobec zawodu
 

16:00 - 16:15

Przerwa kawowa

16:15 - 17:30

Wykład (kontynuacja): Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna członka IA RP

-     KEZA w praktyce;
-     Stanowiska i linia orzecznicza OSD SLOIA RPw sprawach; dotyczących odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków izby;
-     Instancje i tryb odwoławczy w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej.
 

17:30 - 18:00

Pytania, dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne