Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Umowa projektowa - błędy w jej konstruowaniu i ich skutki
SL/0056/Std/2018

Problemy prawne umów między architektem a inwestorem. Analiza zapisów umownych pod kątem najczęściej popełnianych błędów i ich skutków. Istotne i nieistotne elementy w oznaczeniu stron umowy. Metody ustalenia właściwej reprezentacji strony w umowie. Istotne składniki umowy projektowej. Skutki błędnego oznaczenia obowiązków stron w umowie. Stopień szczegółowości umowy projektowej z punktu widzenia interesów architekta. Zapisy dotyczące protokołów odbioru, odpowiedzialności za opóźnienie oraz za wady projektu. Kara umowna a odszkodowanie. RODO.

2018-09-25

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:45

Wykład część 1

1.   Istotne i nieistotne elementy w oznaczeniu stron umowy.
-     Różnice w oznaczaniu osób fizycznych oraz osób prawnych.
-     Spółki komandytowe z udziałem spółek z o.o. jako strona umowy.
-     Metody ustalenia właściwej reprezentacji strony w umowie.
-     Skutki niewłaściwej reprezentacji oraz środki prawne zapobiegające szkodom z tego wynikłym.
 
2.   Istotne składniki umowy projektowej.
-     Skutki błędnego oznaczenia obowiązków stron w umowie.
-     Błędy możliwe do naprawienia a błędy nienaprawialne.
-     Wyższość dokumentu nad zeznaniem przed sądem.
-     Problemy prawne wynikłe z błędów interpunkcyjnych.
 

16:45 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 17:45

Wykład część 2

3.   Stopień szczegółowości umowy projektowej z punktu widzenia interesów architekta.
-     Zapisy dotyczące protokołów odbioru.
-     Zapisy dotyczące odpowiedzialności za opóźnienie oraz za wady projektu.
-     Kara umowna a odszkodowanie.
-     Zakres RODO w umowie projektowej.
 

17:45 - 18:00

Pytania, dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl