Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Izba architektów w strukturach europejskich – możliwości pracy architektów w Unii Europejskiej
MP/0061/Std/2018

Informacje przydatne architektom zamierzającym wykonywać zawód architekta poza Polską w krajach Unii Europejskiej

2018-10-01

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 17:30

Informacja na temat najważniejszych organizacji architektonicznych działających na terenie Unii Europejskiej

17:30 - 18:00

ACE (Architects Council of Europe)

Zakres działania, udział architektów polskich w pracach ACE, ACE jako źródło przydatnych informacji dla  architektów, członkostwo w ACE i jego wpływ na działania IARP

18:00 - 18:30

Uznawanie kwalifikacji architektów w krajach Unii Europejskiej

18:30 - 19:00

Dostęp architektów do rynku pracy w Unii Europejskiej

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl