Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Obiekty służby zdrowia część 1 - Podstawy projektowania szpitali
SL/0064/Std/2018

Podstawy projektowania szpitali.
Podstawowe pojęcia i definicje, systematyka obiektów służby zdrowia, dane wyjściowe do projektowania. Podstawowe układy przestrzenne i grupy funkcjonalne szpitala – omówienie na przykładach.

2018-10-09

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:00

Wykład część 1

1.   Podstawowe pojęcia, definicje.
2.   Systematyka obiektów służby zdrowia.
3.   Definicja szpitala.
4.   Dane wyjściowe do projektowania.
 

16:00 - 16:15

Przerwa kawowa

16:15 - 17:00

Wykład część 2

5.   Podstawowe układy przestrzenne szpitala.
6.   Podstawowe grupy funkcjonalne szpitala:
-     strefa stacjonarna - oddział łóżkowy,
-     blok diagnostyczno-zabiegowy,
-     zespół operacyjny.
7.   Przykłady.
 

17:00 - 17:30

Pytania, dyskusja

Prowadzący

właściciel firmy GORGOŃ Biuro Architektoniczne
Członek SARP (w latach 2003-2009 Sekretarz Zarządu; 2009-2012 Prezes Zarządu katowickiego oddziału SARP), członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów. W 1982 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w roku 1990 ukończył studia podyplomowe z projektowania szpitalnego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, pod kierunkiem prof. Ryszarda Jachowicza. W latach 1994-1996 był dyrektorem Biura Projektów Służby Zdrowia w Katowicach. W latach od 2000 do 2007 pracował jako wykładowca w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Autor projektów modernizacji, rozbudowy i budowy ponad 20 szpitali na terenie Polski (m. in. Katowice, Kraków, Bielsko Biała, Gliwice, Chorzów, Zabrze, Ruda Śląska, Sosnowiec, Bytom).

Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl