Archeologia i prace przedprojektowe w obiektach zabytkowych w praktyce architekta
PK/0119/Std/2017

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa. Archeologia, rewitalizacja przestrzeni miejskich, parki kulturowe, rezerwaty archeologiczne oraz rekonstrukcje w praktyce architekta. Charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej.

2018-10-17

09:15 - 09:30

Rejestracja uczestników

09:30 - 10:15

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana – uwagi do propozycji standardu

Zakres i szczegóły wykonywania inwentaryzacji
architektoniczno – budowlanej dla obiektu zabytkowego, ze zwróceniem uwagi na specyfikę konstrukcji i architektury i drewnianej.

10:15 - 11:30

Rola mykologii budowlanej w rozpoznaniu stanu zachowania zabytku oraz propozycja standardu ekspertyzy mykologicznej

Opinie mykologiczne wymagane przez prawo budowlane w przypadku występowania w budynku zawilgoceń, zagrzybień i innych uszkodzeń związanych z korozją biologiczną. Omówienie zakresu ekspertyzy mykologicznej i jej układu dla obiektu zabytkowego.

11:30 - 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 12:00

Prezentacja firmy ATLAS Sp. z o.o.

12:00 - 12:45

Archeologia w praktyce architekta

Zapoznanie architektów ze specyfiką wykonywania prac archeologicznych w kontekście inwestycji budowlanych. Przedstawienie podstaw  prawnych i procedur administracyjnych oraz zakresu i sposobów rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego.

12:45 - 13:30

Rewitalizacja przestrzeni miejskich a ochrona dziedzictwa archeologicznego

Przedstawienie tematów związanych z szeroko pojętą rewitalizacją na tle przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o rewitalizacji z uwzględnieniem zasad doktryny konserwatorskiej odnoszącej się do dziedzictwa archeologicznego.

13:30 - 13:45

Przerwa kawowa

13:45 - 15:00

Archeologiczne rekonstrukcje w świetle współczesnej doktryny konserwatorskiej

Zarządzanie stanowiskami archeologicznymi o własnej formie terenowej. Omówienie uwarunkowań prawnych oraz zasad doktryny konserwatorskiej odnoszącej się do rekonstrukcji o charakterze archeologicznym.

15:00 - 15:15

Dyskusja i pytania

Prowadzący
Miejsce
Siedziba PKOIA RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów
Cel
Uzyskanie informacji umożliwiających zbudowanie prawidłowego harmonogramu procesu inwestycyjnego obiektu zabytkowego oraz podjęcia właściwych decyzji projektowych uwzględniających zachowanie wartości zabytku. Otrzymanie wiedzy pozwalającej na zminimalizowanie potencjalnych trudności we współpracy z organem konserwatorskim i na usprawnienie w otrzymaniu pozwolenia konserwatorskiego na prace przy zabytku.
Organizatorzy
  • współorganizator: SARP Oddział w Rzeszowie
  • współorganizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Sponsorzy
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!