Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Archeologia i prace przedprojektowe w obiektach zabytkowych w praktyce architekta
PK/0119/Std/2017

Prace archeologiczne w kontekście inwestycji budowlanej i sposób rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego. Rewitalizacja na tle aktualnych przepisów.
Zarządzanie stanowiskami archeologicznymi o własnej formie terenowej. Rekonstrukcja dawnych siedzib ludzkich. Uwarunkowania prawne w kontekście dziedzictwa archeologicznego, rewitalizacji i rekonstrukcji. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana dla obiektu zabytkowego. Efekty wpływu korozji biologicznej na ustrój budowlany oraz na zakres ekspertyzy mykologicznej.

2018-10-17

09:15 - 09:30

Rejestracja uczestników

09:30 - 10:15

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana – uwagi do propozycji standardu

Zakres i szczegóły wykonywania inwentaryzacji
architektoniczno – budowlanej dla obiektu zabytkowego, ze zwróceniem uwagi na specyfikę konstrukcji i architektury i drewnianej.

10:15 - 11:30

Rola mykologii budowlanej w rozpoznaniu stanu zachowania zabytku oraz propozycja standardu ekspertyzy mykologicznej

Opinie mykologiczne wymagane przez prawo budowlane w przypadku występowania w budynku zawilgoceń, zagrzybień i innych uszkodzeń związanych z korozją biologiczną. Omówienie zakresu ekspertyzy mykologicznej i jej układu dla obiektu zabytkowego.

11:30 - 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 12:00

Prezentacja firmy ATLAS Sp. z o.o.

12:00 - 12:45

Archeologia w praktyce architekta

Zapoznanie architektów ze specyfiką wykonywania prac archeologicznych w kontekście inwestycji budowlanych. Przedstawienie podstaw  prawnych i procedur administracyjnych oraz zakresu i sposobów rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego.

12:45 - 13:30

Rewitalizacja przestrzeni miejskich a ochrona dziedzictwa archeologicznego

Przedstawienie tematów związanych z szeroko pojętą rewitalizacją na tle przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o rewitalizacji z uwzględnieniem zasad doktryny konserwatorskiej odnoszącej się do dziedzictwa archeologicznego.

13:30 - 13:45

Przerwa kawowa

13:45 - 15:00

Archeologiczne rekonstrukcje w świetle współczesnej doktryny konserwatorskiej

Zarządzanie stanowiskami archeologicznymi o własnej formie terenowej. Omówienie uwarunkowań prawnych oraz zasad doktryny konserwatorskiej odnoszącej się do rekonstrukcji o charakterze archeologicznym.

15:00 - 15:15

Dyskusja i pytania

Prowadzący
Miejsce
Siedziba PKOIA RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

17 862-28-89
podkarpacka@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

współorganizator: SARP Oddział w Rzeszowie
Rzeszów, Rynek 8
rzeszow@sarp.org.pl

http://rzeszow.sarp.org.pl

współorganizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Warszawa, Kopernika 36/40
info@nid.pl

www.zabytek.pl

Sponsorzy