Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Dobre praktyki projektowania w obiektach i obszarach zabytkowych. Współpraca z konserwatorem - wymagania i zalecenia
PO/0069/Std/2018

Usystematyzowanie procedur towarzyszących projektowaniu na obszarach i w obiektach zabytkowych. Ujednolicenie wiedzy członków IARP w zakresie współpracy z Konserwatorem.

2018-10-25

15:30 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 16:05

Powitanie uczestników

16:05 - 16:30

Wprowadzenie w problematykę projektowania w obiektach i obszarach zabytkowych

16:30 - 18:00

Omówienie dobrych praktyk projektowania w obiektach i obszarach zabytkowych

Współpraca z konserwatorem - wymagania i zalecenia.
Prowadzący

Członek Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, architekt specjalizujący się w konserwacji zabytków. Profesor nadzwyczajny Politechniki Gdańskiej; od około 20 lat wykłada teorię konserwacji zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze obejmują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty działalności konserwatorskiej oraz historię architektury. Jest autorem i współautorem projektów, ekspertyz i publikacji z tych dziedzin. Jest członkiem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl