Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Niepalne izolacje ROCKWOOL w kontekście wymogów rozporzadzenia WT2017 oraz rozwiązań systemowych ETICS i Garaży. Elewacje z okładzinami bazaltowymi Rockpanel
MP/0070/Std/2018

Rozwiązania, przepisy, wymogi w temacie:
- rozwiązań systemowych ETICS i GARAŻY
- rozwiązań systemowych ROCKPANEL

2018-10-22

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 18:00

Niepalne izolacje ROCKWOOL w kontekście wymogów rozporządzenia WT2017 oraz rozwiązań systemowych ETICS i Garaży

18:00 - 19:00

Elewacje z okładzinami bazaltowymi Rockpanel

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl